Hannya Nano Skin ( Joker )

180,000

Hannya Nano Panel là sản phẩm dành riêng cho Hannya Nano podsystem, dùng để thay thế mặt skin với 2 mẫu mặt Joker hoặc Haley Queen. 1 Bộ gồm 2 mặt ốp Joker và 1 dây đeo cùng chủ đề Joker.

Danh mục:
.